Sofija Jovanović je bila dobrovoljac i narednik srpske vojske, nosilac 13 odlikovanja iz ratova od 1912-1918. godine. Preživela je povlačenje preko Albanije i probijanje Solunskog fronta. U ratu je bila ranjavana, izgubila je deo stopala i ostala invalid.

Ovo jelo posvećeno je njoj.

Otimam od zaborava stari recept i prilagodjavam novom vremenu življenja.Ā Ujedno koristim priliku da svetu predstavim zaboravljenu srpsku heroinu.

Srpska heroina

Prolazila je iza neprijateljskih linija, izvodila diverzije i iznenadne napade. Poznata je priča o prelasku preko Save u Srem sa joŔ četvoricom saboraca u izvidjanje neprijateljskih položaja. Po zavrŔetku izvidnice presekli su telefonske žice do Zemuna, postavili su dve srpske zastave na neprijateljske karaule i preoteli naoružanje i municiju.

Učestvovala je u prvoj bici Prvog svetskog rata u razbijanju austrijskog desanta na Beograd, kao i u bitkama na Drini i Kolubari. Bila je u borbama od Ade Ciganlije do poslednje odbrane Beograda, na Dorćolu, pod komandom čuvenog majora Dragutina Gavrilovića.

Autor

Jovanka Simić Pavlović

Vrsta

Glavno jelo

Priprema

60 minuta

Mreža

Srce kuvara na Instagramu

Ovo jelo čine:

  • Barenica sa braÅ”nom kajsije
  • Sarmice od kiselog kupusa (ili lista vinove loze) punjene filom od dimljenih mariniranih rebara u posteljici od hrskave slanine mangulice
  • Mus od sjeničkog sira i borovnica mariniranih (gasiranih) u Å”umskom bilju i okupane vinom

Sarmice sa barenicom

U pripremi ONLINE kuvarske radionice

Prijavite se
za moj
novi projekat

Download this article as an e-bookDownload this article as an e-book