Jelovnik Heroine – Sarmice sa barenicom

By |2020-11-19T11:24:58+00:00November 11th, 2020|

Sofija Jovanović je bila dobrovoljac i narednik srpske vojske, nosilac 13 odlikovanja iz ratova